Samenwerking met Suiker Unie

Donderdag 15 januari 2015 - CIV Biobased gaat intensief samenwerken met Suiker Unie voor het opleiden van mbo studenten. CIV Biobased is het samenwerkingsverband van de ROC West-Brabant colleges Prinsentuin, Radius en Markiezaat en het Westbrabants en Zeeuwse bedrijfsleven. Het moet ervoor zorgen dat een groot aantal mbo opleidingen, zoals voor Procestechniek, gekwalificeerd worden om na je studie te gaan werken bij bedrijven die op een biobased manier produceren of door te stromen naar het hbo.

Klaar voor de toekomst dus, want biobased telen, verwerken en produceren speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. het biedt tevens veel kansen voor de werkgelegenheid.
De samenwerking met Suiker Unie is daarbij een enorme stap voorwaarts!

Lees hier het artikel over de samenwerking met Suiker Unie.Meer weten over CIV Biobased en welke opleidingen hier aan mee doen: klik hier voor de website.