Technasium De Rede maakt kennis met vliegtuigtechniek

Maandag 26 januari 2015 -

Onderwijs, bedrijfsleven en Defensie werken samen in oriëntatieprogramma voor Vliegtuigtechniek.

Op dinsdag 27 en woensdag 28 januari ontvangen het Markiezaat College,Vliegbasis Woensdrecht, Fokker Elmo en Fokker Services en ACRAT  een  groepleerlingen van Technasium De Rede om gedurende twee dagen ondergedompeld te worden in Vliegtuigtechniek. 

Naast een kennismaking met de opleidingsmogelijkheden worden de leerlingen meegenomen in hun mogelijk toekomstige werkveld. Een bijzondere samenwerking: niet eerder werkten onderwijs, bedrijfsleven en Defensie samen in één oriëntatieprogramma om de unieke wereld van Vliegtuigtechniek te promoten.

Het tekort aan bètaleerlingen en-­‐studenten is landelijk een grote zorg. Het oriëntatieprogramma voor Vliegtuigtechniek moet zorgen voor een hogere bekendheid van Vliegtuigtechniek, de opleidingsmogelijkheden en de baankansen. 

Het programma

Op maandag verdiepen de leerlingen zich in de wereld van Vliegtuigtechniek. Ze bereiden zich voor op de komende twee dagen, waar zij kennismaken met opleidingen en werkveld. Dit doen zij door het bekijken van een aantal bedrijfsfilmpjes, het maken van een bedrijfsprofiel en een poster hoe de diverse opleidingen in elkaar steken.

Dinsdagochtend vertrekken de leerlingen naar Aviolanda om kennis t emaken met Fokker Elmo, waar ontwerp, ontwikkeling en fabricage van bekabelingssystemen voor de luchtvaart-­‐ en defensieindustrie plaats vindt. Eén groep maakt kennis met d ewerkzaamheden op het gebied van Design Engineering en de andere groep krijgt uitleg over de werkzaamheden van een Installation Engineer. Daarnaast worden de leerlingen rondgeleid op de productieafdeling van Fokker Elmo en krijgen zij onder leiding van professionals de mogelijkheid om zelf een kleine kabelboom te maken.

Intussen gaat de andere groep op bezoek bij Acrats Training Services. Zi jhebben zich onlangs gevestigd op Business Park Aviolanda en de leerlingen zijn de eersten om de gloednieuwe praktijkruimte in gebruik te nemen. De leerlingen gaan aan de slag met he tmaken van een vliegtuig waarbij kennis over materialen zoals aluminium en composiet aan de orde komt naast thema’s als aerodynamica.

Op woensdag komen de leerlingen terug naar Aviolanda om kennis te maken met de opleidingen binnen de branche. De groep VMBO-­‐T en HAVOleerlingen gaat naa rhet Markiezaat College, afd. Vliegtuigtechniek. Na een korte presentatie worden zij rondgeleid door  de  school  en  hangaar.  Na  afloop  gaan  zij  aan  de slag met het maken van een echte praktijkopdracht, waar met behulp van speciale gereedschappen, materialen en tekeningen leidingen en stangen in een metalen behuizing in elkaargezet moet worden.

De groep HAVO en VWOleerlingen maken die dag kennis met de Vliegbasis Woensdrecht. De leerlingen krijgen hier voorlichtingen over de militaire opleiding en over de opleiding International Maintenance Management door Avans Hogescholen en HZ University of Applied Sciences. Vervolgens krijgen de leerlingen een rondleiding bi verschillende afdelingen op de vliegbasis, zodat ze de carrièremogelijkheden binnen Defensie kunnen ontdekken. De dag wordt gezamenlijk afgesloten tijdens een sportief programma, waarbij leerlingen met elkaar de  uitdaging  aangaan  en waarbij  samenwerking  en communicatie op de proef gesteld worden.