Visie en missie

Visie – Missie – Kernwaarden


Techniek is overal en alles
Techniek is onmisbaar en een uitermate belangrijke basis van onze samenleving. De mens reikt steeds verder en innoveert. Daarom ook is techniek onderhevig aan voortdurend grote ontwikkelingen.

Het Markiezaat College ontleent hieraan zijn missie:
optimaal verbinden van student en bedrijfsleven tot maximaal rendement voor beiden.

Onze visie op onderwijs is: een carrière start al op school. Daarom kunnen onze opleidingen pas effectief zijn als ze onderdeel zijn van het bedrijfsleven.
Het èchte werk: niet leren in een onderwijs-maar in een werksetting. 
Door onze focus op interactie met het bedrijfsleven staan we meteen aan de basis van de innovatie en creëren we een sterke technische arbeidsmarkt.

Onze kernwaarden die hierbij de rode draad vormen zijn: excellent, vooruitstrevend, partnership en duurzaam.
Zo willen we ons uiteindelijke doel verwezenlijken: Studenten van het Markiezaat College zijn de gewilde vakmensen van morgen.