Tegelzetter

Opleidingsinformatie

Tegelzetters werken voornamelijk in de nieuwbouw, renovatie en restauratie van woningen en utiliteitsgebouwen. Zij werken zowel binnen als buiten en zijn vooral werkzaam bij aannemers of werkmaatschappijen daarvan. Zij voeren de werkzaamheden individueel uit of in een ploeg bestaande uit 2 of meer tegelzetters.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 2 jaar
Afdeling: Bouwtechniek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

De tegelzetter werkt nauwkeurig en geconcentreerd en heeft oog voor detail. Hij stelt zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en het personeel. Daarbij toont hij inzet en motivatie en hij toont betrokkenheid en interesse in het vakgebied. Het werk kan fysiek zwaar zijn omdat de tegelzetter vaak moet bukken, knielen en tillen. Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat tegelzetters een professionele beroepshouding hebben, waarbij kwaliteits- en kostenbewust handelen, in een team kunnen werken en verantwoordelijkheid nemen van belang zijn.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

-

Startmaand

Augustus 2018

Lesmethode

Digitaal.

Stage

Als je de BOL-opleiding doet, ga je vijf dagen per week naar school, waar je theorie en praktijk krijgt. Daarnaast maak je via projecten op school of via één of meerdere stages kennis met je toekomstige beroep.

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) betekent: werken en leren tegelijk. Je gaat één dag in de week naar school en werkt vier dagen bij een erkend leerbedrijf. Een deel van de leerstof voer je op het werk uit door middel van praktijkopdrachten. Daarbij word je begeleid door een praktijkopleider.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Tegelzetters werken voornamelijk in de nieuwbouw, renovatie en restauratie van woningen en utiliteitsgebouwen. Zij werken zowel binnen als buiten en zijn vooral werkzaam bij aannemers of werkmaatschappijen daarvan. Zij voeren de werkzaamheden individueel uit of in een ploeg bestaande uit 2 of meer tegelzetters.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,- en het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,- 

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 880,-
Leerjaar 2: ca. € 50,-

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 850,-
Leerjaar 2: ca. € 50,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 125,-
Leerjaar 2: ca. € 25,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 100,-
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Dhr. F. van Beeck
E-mail: f.vanbeeck@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Radius College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Tegelzetter

Crebo: 25117
Tegelzetter Resultaat van zijn beroep is uitgevoerd gangbaar tegelwerk.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht