Monteur elektrotechnische installaties

Opleidingsinformatie

De monteur elektrotechnische installaties heeft een lerende houding wanneer hij collega's assisteert die de aanleg van bekabeling voor elektrotechnische instal...

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Elektrotechniek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Elektrotechniek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als Monteur Elektrotechnische installaties ben je werkzaam in de sector techniek bij een installatiebedrijf dat zowel eenvoudige als complexe elektrotechnische installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Het betreft installaties als algemene elektrotechnische installaties, gebouwbeheerssystemen, datanetwerken, telecominstallaties, (openbare) verlichting en verkeerssignalering. Het werk wordt buiten het bedrijf, op locatie verricht.

Assemblagewerkzaamheden kunnen op een werkplaats binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Als monteur elektrotechnische installaties heb je een uitvoerende rol.

Je werkt zelfstandig onder supervisie van een (vakvolwassen) collega, leidinggevende of een project-/bedrijfsleider. Bij onbekende situaties raadpleeg jij je leidinggevende. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk. Je maakt gebruik van algemene basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van elektrotechnische installaties en deelproducten.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Met het diploma monteur elektrotechnische installaties kun je verder studeren op niveau 3. Er worden twee opleidingen op niveau 3 aangeboden. 'eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen' en 'eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit'.Je kunt in het tweede jaar van deze niveau 3 opleiding instromen na het behalen van je diploma.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

-

Stage

-

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Installeren is een breed vakgebied. Daarbinnen kun je kiezen voor drie richtingen die enerzijds veel met elkaar gemeen hebben anderzijds behoorlijk van elkaar verschillen. Je kunt kiezen uit elektrotechnische, werktuigbouwkundige of koudetechnische installaties.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgeboden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 190,-
Leerjaar 2: - 

Niet opleidingsgeboden kosten:
Leerjaar 1: -
Leerjaar 2: -

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer G. Derksen
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Radius College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Monteur elektrotechnische installaties

Crebo: 25333
Monteur elektrotechnische installaties De monteur elektrotechnische installaties heeft een lerende houding wanneer hij collega's assisteert die de aanleg van bekabeling voor elektrotechnische instal

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht