Procesoperator B

Opleidingsinformatie

Een allroundoperator werkt aan (een onderdeel van) het productieproces.
De werkzaamheden omvatten o.a.: voorbereiden van het productieproces, bedienen van de apparatuur, bewaken en bijsturen van het procesverloop, eerstelijns onderhoudswerkzaamheden, kwaliteitscontrole,  planningswerkzaamheden en meedenken aan verbeteringen van het proces.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Procestechniek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 3 jaar
Afdeling: Procestechniek BBL, Procestechniek BOL
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

De Procesoperator B werkt in grote mate van zelfstandigheid met een grote diversiteit aan processen, apparatuur, grondstoffen en producten, zodat hij afhankelijk van persoonlijke belangstelling, vermogens en ervaring flexibel inzetbaar is op meerdere werkplekken binnen het eigen bedrijf en inzetbaar is bij andere bedrijven binnen de procesindustrie. Hij kent de interne en externe invloeden op de procesvoering (ketendenken) en houdt hier bij het uitvoeren van al zijn werkzaamheden rekening mee. Hij is steeds waakzaam en weet het juiste moment te bepalen voor actie. Hij is zich voortdurend bewust dat zijn handelen mogelijk grote gevolgen voor product en proces kan hebben. Hij heeft het analytisch vermogen om bij eventuele dreigende storingen of afwijkingen een goede beslissing te nemen over de handelswijze die de situatie vereist. Hij handelt proactief en streeft naar kwaliteitsverbetering. Hij is zich bewust van de risico's ten aanzien van veiligheid, kwaliteit, (voedingsmiddelen)hygiëne, milieu en de mogelijke afbreukrisico.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

-

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

-

Stage

De beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk deel van je opleiding. Tijdens de BPV ben je in een procestechnisch bedrijf bezig met het aanleren en uitvoeren van allerlei operator werkzaamheden. Je krijgt van school opdrachten mee zodat je precies weet wat je moet doen. De BPV wordt nauwgezet gevolgd door begeleiders van school en je BPV bedrijf. Je krijgt steeds feedback op je handelen. Hierdoor kun je jezelf in no-time ontwikkelen tot het gewenste niveau. Meestal ligt er aan het einde van je opleiding een carrièrekans bij een van je BPV bedrijven.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Je kunt gaan werken in heel veel bedrijven in verschillende vormen van de Procesindustrie, zoals in de:

 • Chemie, waaronder
  • kunststoffen en plastics
  • Kunstmest
  >
 • Olieraffinage en Petrochemie
 • Farmaceutische industrie
 • Verfindustrie
 • Productie van Drinkwater
 • Nutsbedrijven en afvalwerkingsindustrie
 • Aardgaswinning
 • Hoogovens
 • Papier- en kartonnage-industrie
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Keramische industrie
>

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,- en het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 555,-
Leerjaar 2: ca. € 190,-
Leerjaar 3: ca. € 190,-

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 1335,-
Leerjaar 2: ca. € 1270,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 224,-
Leerjaar 2: ca. € 34,-
Leerjaar 3: ca. € 34,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 100,-
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer R. Bakx
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Procesoperator B

Crebo: 25338
Procesoperator B De Procesoperator B werkt in grote mate van zelfstandigheid met een grote diversiteit aan processen, apparatuur, grondstoffen en producten, zodat hij afhankelij

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht