Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

Opleidingsinformatie

De eerste monteur gas/water/warmte werkt aan nieuwe en bestaande transport- en distributienetten voor gas, (drink)water of warmte, inclusief stations voor overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Installatietechniek
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Installatietechniek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

De eerste monteur gas/water/warmte is zelfbewust, resultaatgericht en zich bewust van de risico’s die zijn werk met zich meebrengen. Je moet bereid zijn om onder alle weersomstandigheden buiten aan de slag te gaan. Jij werkt snel en zorgvuldig. Je kan snel reageren op onvoorziene omstandigheden waarbij jij oog hebt voor de veiligheid van jezelf, de ploeg en omgeving. Je bent je er constant van bewust dat je het bedrijf vertegenwoordigt en verliest de belangen van het bedrijf niet uit het oog.

De eerste monteur gas/water/warmte is uitvoerend en werkt zelfstandig. Je werkt onder leiding van een uitvoerder, opzichter of technicus alleen, samen met een collega of in een ploeg aan aanleg-, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden in het gas/water/warmte transport- en distributienet. Jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. Je organiseert in opdracht werkzaamheden op de werklocatie en speelt –binnen grenzen– in op wisselende/onverwachte omstandigheden. Als jij minder ervaren collega’s begeleidt, ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne van hun werkplek en het resultaat van hun werk. Je werkt volgens wet- en regelgeving, bedrijfsregels en Arbo voorschriften.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Niveau 4 Infratechniek

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stichting BLEI

Stage

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg), oftewel werken en leren.
Vier dagen werken en een dag/avond naar school. Een deel van de lesstof voer je uit, bij een erkend leerbedrijf, op de werkvloer door middel van BPV praktijkopdrachten. Hierin wordt je door de school en je werkgever begeleidt door een praktijkopleider/ begeleider.

Studievoortgang

Studie Voortgang Meter.

Certificaten

Er zijn geen deelcertificaten te behalen.

Werkgebied

De eerste monteur gas/water/warmte werkt aan nieuwe en bestaande transport- en distributienetten voor gas, (drink)water of warmte, inclusief stations voor overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren. De werkzaamheden vinden plaats in de buitenlucht, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, en in een industriële omgeving. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ben je vrijwel altijd afhankelijk van weersomstandigheden. Je werkt in publieke ruimten en heb te maken met omwonenden, voorbijgangers en verkeer.

Bijzonderheden

Niet van toepassing

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 830,-
Leerjaar 2: ca. € 645,-
Leerjaar 3: ca. € 975,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 80,-
Leerjaar 2: n.v.t.
Leerjaar 3: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: de heer P. Hugens
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

Crebo: 25267
Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie Resultaten van zijn beroep zijn: gemonteerde gas-, water- en warmte leidingen en appendages, uitgevoerd onderhoud en reparaties, gemonteerde gas-, water- en war

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht