Monteur gas-, water- en warmtedistributie

Opleidingsinformatie

De monteur gas/water/warmte is werkzaam bij een aannemersbedrijf, een energiebedrijf of een waterbedrijf. Hij verricht, binnen minimaal één werkgebied, volgens opdracht en instructie

Aanleg, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan (delen van) transport- en distributienetten, verbruikersaansluitingen en meteropstellingen.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Installatietechniek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Installatietechniek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

De werkgebieden vertonen veel overeenkomsten, echter de media en daarmee de risico’s zijn zeer verschillend. De monteur gas/water/warmte heeft daar een uitvoerende rol in. Je werkt zelfstandig onder supervisie van een (vakvolwassen) collega, leidinggevende of een project-/bedrijfsleider. De beroepsbeoefenaar verricht activiteiten, uitgaande van een werktekening, werkopdracht en instructies, ten behoeve van de aanleg, reparatie en wijziging van installaties voor gas, water,en warmte en de daarbij behorende onderdelen. Bij onbekende situaties raadpleegt je jouw direct leidinggevende.

Daarnaast blijft je te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het werk wat jij uitvoert. Met betrekking tot gas ken je de risico’s van –acuut– brand- en explosiegevaar voor jou en je omgeving, tot water ken je het verontreinigingrisico voor de drinkwatervoorziening, waarvan de gevolgen vaak pas later duidelijk worden en met betrekking tot warmte ken je de risico’s van verbrandingsgevaar bij aanraking van hete oppervlakken van het leidingsysteem en bij het vrijkomen van warm of heet water en handelt ernaar.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Eerste monteur gas/water/warmte

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stichting BLEI

Stage

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg), oftewel werken en leren.
Vier dagen werken en een dag naar school. Een deel van de lesstof voer je uit, bij een erkend leerbedrijf, op de werkvloer door middel van BPV praktijkopdrachten. Hierin wordt je zowel door de school als je werkgever, begeleidt door een praktijkopleider/ begeleider.

Studievoortgang

Studie Voortgang Meter.

Certificaten

Er zijn geen deelcertificaten te behalen.

Werkgebied

De monteur gas/water/warmte is werkzaam bij een aannemersbedrijf, een energiebedrijf of een waterbedrijf. Jij verricht, binnen minimaal één werkgebied, volgens opdracht en instructie.
 
Aanleg, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan (delen van) transport- en distributienetten, verbruikersaansluitingen en meteropstellingen.

Bijzonderheden

Niet van toepassing

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 830,-
Leerjaar 2: ca. € 975,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 80,-
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: de heer P. Hugens
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

Crebo: 25272
Monteur gas-, water- en warmtedistributie Resultaten van zijn beroep zijn: gemonteerde gas-, water- en warmte leidingen en appendages, uitgevoerd onderhoud en reparaties en gemonteerde gas-, water- en w

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht