Allround verspaner

Opleidingsinformatie

De allround verspaner vervaardigt producten en productonderdelen, zodanig dat deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk en de controle op de CNC-programma’s die hij schrijft. De allround verspaner is een allround vakman die werkt met uiteenlopende draai- en freesmachines, conventioneel en CNC-gestuurd. Over het algemeen maakt hij kle...

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Werktuigbouwkunde
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Werktuigbouwkunde
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

De allround verspaner is een allround vakman die werkt met uiteenlopende draai- en freesmachines, conventioneel en CNC-gestuurd. Over het algemeen maakt hij kleine series producten maar ook ‘enkelstuks'. De allround verspaner kan goed zelfstandig, geconcentreerd en systematisch werken. Hij is creatief en heeft goed ruimtelijk inzicht. Hij kan problemen analyseren en oplossen en hij kan goed met anderen communiceren over zijn vak. De allround verspaner levert hoogwaardig vakwerk en is bewust van zijn verantwoordelijkheid hiervoor. Verder is belangrijk dat hij flexibel inzetbaar is en dat hij aandacht heeft voor veiligheid en milieu.

Kerntaak 1: Verricht verspanende bewerkingen

1.1 Voorbereiden verspanende bewerkingen
1.2 Machine productiegereed maken
1.3 Uitvoeren van verspanende bewerking
1.4 Meten en controleren van het eigen werk
1.5 Afronden van verspanende bewerkingen (in context)
1.6 Onderhouden van apparatuur
Kerntaak 2 Maken van CNC programma’s
2.1 Voorbereiden CNC programma schrijven
2.2 Schrijven van CNC programma’s
2.3 Testen van CNC programma’s
2.4 Administreren en archiveren van projectgegevens

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

De allround verspaner kan:doorgroeien naar researchinstrumentmaker, werkvoorbereider of verbreden in de richting fijnmechanisch verspaner.
Door werkervaring zich ontwikkelen tot meewerkend leidinggevende (dit is geen opleiding) of specialist op het gebied van de Fijnmechanische techniek.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

-

Stage

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) betekent: werken en leren tegelijk. Je gaat één dag in de week naar school en werkt vier dagen bij een erkend leerbedrijf. Een deel van de leerstof voer je op het werk uit door middel van praktijkopdrachten. Daarbij word je begeleid door een praktijkopleider.

 

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

De werkzaamheden van de allround verspaner worden over het algemeen op een werkplaats binnen het bedrijf uitgevoerd. Je kunt trecht bij heel veel verschillende bedrijven, constructiebedrijven e.d. in de metaal.De allround verspaner heeft een uitvoerende en een vaktechnisch controlerende rol. Hij voert werkzaamheden uit in opdracht van zijn leidinggevende en overlegt met hem. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk en de controle op de CNC"programma"s die hij schrijft. De eindverantwoordelijke is de leidinggevende die de eindcontrole uitvoert. De allround verspaner ziet erop toe dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 930,- 
Leerjaar 2: ca. € 115,-
Leerjaar 3: ca. € 120,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
Leerjaar 1: ca. € 25,-
Leerjaar 2: ca. € 25,-
Leerjaar 3: ca. € 25,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer W. Appels
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Allround verspaner

Crebo: 25298
Allround verspaner De allround verspaner is een allround vakman die werkt met uiteenlopende draai- en freesmachines, conventioneel en CNC-gestuurd. Over het algemeen maakt hij kle

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht