Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

Opleidingsinformatie

De Servicemonteur Installatietechniek werkt aan bestaande installaties voor verwarming, warmtapwater met een warmtebron < 100 kW nominale belasting, klimaat- en luchtbehandeling en drinkwater bij particuliere en zakelijke klanten, in bijvoorbeeld woning, school, sportaccommodatie, fabriek of kantoor.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Installatietechniek
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Installatietechniek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

De eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties werkt bij een dienstverlenende organisatie gericht op service (reparaties) en onderhoud aan installaties voor warm tapwater en klimaatbeheersing (zoals waterpompen, mechanische ventilatiesystemen, warmwatertoestellen, gastoestellen, koelmachines, cv-ketels, zonneboilers). Het betreft zowel kleine als grote bedrijven die regionaal en/of landelijk actief zijn. Jij werkt op locatie onder gevarieerde omstandigheden en in ruimtes van uiteenlopende aard en omvang. Jij werkt niet aan installaties die vallen onder de inspectieplicht volgens het Activiteitenbesluit en het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS). Typerende beroepshouding: Je dient verantwoordelijkheidsgevoel te hebben, bent zelfverzekerd en neemt initiatieven. Je hebt vakbekwaamheid hoog in het vaandel om kwalitatief goed werk te leveren. Jij beschikt over een analytische vermogen en technisch inzicht en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Jij laat nooit onveilige situaties achter. je hebt een dienstverlenende, correcte en klantgerichte instelling. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan werktuigkundige installaties is uitgevoerd. (Ingewikkelde) storingen zijn verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De werktuigkundige installatie is werkend en veilig achtergelaten.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

-

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

-

Stage

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg), oftewel werken en leren.

Vier dagen werken en een dag/avond naar school. Een deel van de lesstof voer je uit, bij een erkend leerbedrijf, op de werkvloer door middel van BPV praktijkopdrachten. Hierin wordt je zowel door de school als je werkgever, begeleidt door een praktijkopleider/begeleider.

Studievoortgang

-

Certificaten

Er zijn geen deelcertificaten te behalen.

Werkgebied

De Servicemonteur Installatietechniek werkt aan bestaande installaties voor verwarming, warmtapwater met een warmtebron < 100 kW nominale belasting, klimaat- en luchtbehandeling en drinkwater bij particuliere en zakelijke klanten, in bijvoorbeeld woning, school, sportaccommodatie, fabriek of kantoor.

Bijzonderheden

Niet van toepassing

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 755,-
Leerjaar 2: ca. € 185,-
Leerjaar 3: ca. € 515,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 80,-
Leerjaar 2: n.v.t.
Leerjaar 3: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: de heer P. Hugens
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

Crebo: 25307
Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties Context: De eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties werkt bij een dienstverlenende organisatie gericht op service (reparaties) en onder

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht