Monteur werktuigkundige installaties

Opleidingsinformatie

De Monteur Werktuigkundige installaties is werkzaam in de sector techniek bij een installatiebedrijf dat installaties voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie en riolering aanlegt, onderhoudt en wijzigt.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Installatietechniek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Installatietechniek
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

De Monteur Werktuigkundige installaties maakt gebruik van algemene basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van installaties voor gas, water, cv, ventilatie en riolering en heeft daar een uitvoerende rol in. Je werkt zelfstandig onder supervisie van een (vakvolwassen) collega, leidinggevende of een project-/bedrijfsleider. De beroepsbeoefenaar verricht activiteiten, uitgaande van een werktekening, werkopdracht en instructies, ten behoeve van de aanleg, reparatie en wijziging van installaties voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie en riolering en de daarbij behorende onderdelen. Bij onbekende situaties raadpleeg je jouw direct leidinggevende.

Daarnaast blijf je altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het werk wat jij uitvoert.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

-

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

-

Stage

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg), oftewel werken en leren. Vier dagen werken en een dag naar school. Een deel van de lesstof voer je uit, bij een erkend leerbedrijf, op de werkvloer door middel van BPV praktijkopdrachten. Hierin wordt door de school en je werkgever begeleidt door een praktijkopleider/ begeleider.

BOL (Beroeps Opleidende Leerweg), oftewel voltijds-dagonderwijs met stages. Vijf dagen naar school met daarin diverse bedrijfsstages. Een deel van de lesstof voer je uit, bij een erkend leerbedrijf, op de werkvloer door middel van BPV praktijkopdrachten. Hierin wordt door de school en je werkgever begeleidt door een praktijkopleider/ stagebegeleider.

Studievoortgang

-

Certificaten

Er zijn geen deelcertificaten te behalen.

Werkgebied

De Monteur Werktuigkundige installaties is werkzaam in de sector techniek bij een installatiebedrijf dat installaties voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie en riolering aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Het werk kan plaats vinden in woningen, kleine utiliteitsgebouwen, seriematige woningbouw, woongebouwen (flats), grote utiliteitsgebouwen (zoals ziekenhuizen, kantoorgebouwen, scholen).

Bijzonderheden

Niet van toepassing

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 560,-
Leerjaar 2: ca. € 800,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 65,-
Leerjaar 2: n.v.t.


Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: de heer P. Hugens
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Radius College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Monteur werktuigkundige installaties

Crebo: 25350
Monteur werktuigkundige installaties De monteur werktuigkundige installaties heeft een lerende houding wanneer hij collegas assisteert die de aanleg van leidingen voor werktuigkundige installatie

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht