Medewerker sign

Opleidingsinformatie

Een medewerker Sign kan reclameopdrachten voor bijvoorbeeld autoreclame, gevelreclame, reclamezuilen, posters,kleding enz. digitaal maken, voorbereiden en aanbrengen.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Media en vormgeving
Subdomein: Mediavormgeving
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: Sign en Vormgeving
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als Signmaker moet je super creatief, praktisch, technisch en commercieel zijn! Je ontwerpt grote billboards en gevelreclames. Je ontwikkelt stickers en trendy wrapping voor de styling van auto’s, boten en touringcars. Je werkt met moderne design computerprogramma’s, plotters en (3D)printers. En .. je zorgt met je team ook voor de uiteindelijke montage van je ontwerp.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Je kunt bij ons verder studeren met de opleiding Allround Signmaker, niveau 3.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

-

Stage

Als je de BOL-opleiding doet, ga je vijf dagen per week naar school, waar je theorie en praktijk krijgt. Daarnaast maak je via projecten op school of via ´´n of meerdere stages kennis met je toekomstige beroep.

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) betekent: werken en leren tegelijk. Je gaat één dag in de week naar school en werkt vier dagen bij een erkend leerbedrijf. Een deel van de leerstof voer je op het werk uit door middel van praktijkopdrachten. Daarbij word je begeleid door een praktijkopleider.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Je kunt werken bij bijvoorbeeld een reclame- of beletteringbedrijf.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgeboden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 780,-
Leerjaar 2: ca. € 45,-

Niet opleidingsgeboden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 125,-
Leerjaar 2: ca. € 10,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Dhr. F. van Beeck
E-mail: f.vanbeeck@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker sign

Crebo: 25214
Medewerker sign zie Typering van de beroepengroep (basisdeel)

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht