Operator C

Opleidingsinformatie

Als Operator C werk je zelfstandig aan het geautomatiseerde productieproces. Vaak vanuit een controlekamer met geïntegreerde meet- en regelfuncties om het proces te bewaken, te sturen en te regelen. Je werkt mee aan procesverbetering en voert hiervoor onderzoekwerkzaamheden uit. Daarnaast begeleid en instrueer je collega’s en derden bij productie- en onderhoudswerkzaamheden.

Als Operator C ben je breed inzetbaar en werk je samen met collega’s in het productieproces aan meerdere machines en installaties.

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Procestechniek
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Procestechniek BBL
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

In deze opleiding werk je aan het:

 • Voorbereiden van het productieproces
 • Bedienen van de apparatuur
 • Bewaken van het procesverloop
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles
 • Onderhouden va de apparatuur
 • Maken van een onderhouds- en capaciteitsplanning
 • Begeleiden en instrueren van medewerkers
 • Leveren van input vanuit de werkvloer
 • Opstellen van een plan van aanpak voor de werkvloer
 • Uitvoeren onderzoek werkzaamheden 
>

Je leert werken met bedrijfsdocumenten en voorschriften en je krijgt beroep ondersteunende theoretische kennis aangeboden, o.a.: wis- en natuurkunde, scheikunde, procestechniek en procesbeheersing. Ook modules rondom veilig werken, kwaliteitsbeheersing en communicatie komen aan de orde.

De combinatie van specificaties, werkvoorschriften en voorschriften voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden. Er worden hoge veiligheidseisen gesteld aan mens, machine en product.

Deze opleiding werkt volgens het beroepsgericht onderwijs. Daarbij werk je aan competenties die bestaan uit kennis, vaardigheden en beroepshouding. 

Binnen de opleiding operator C kun je kiezen voor de mechanische of de procesvariant. In het theoriedeel van de procesvariant van de opleiding operator C volg je de vakken scheikunde, wiskunde, procesbeheersing, milieuzorg, onderhoud, procestechniek, natuurkunde, bedrijfskunde, logistiek, elektrotechniek en kwaliteitszorg. Bij de mechanische variant volg je daarnaast het vak werktuigbouwkunde. In het praktijkdeel van deze opleiding maak je projectopdrachten en voer je een onderzoeksopdracht uit. De opleiding wordt afgesloten met een eindexamen: “het examengesprek”, hierin wordt de onderzoeksopdracht gepresenteerd.

Keuzedelen
Ca. 15% van de opleiding bestaat uit keuzedelen. Voor deze opleiding moet je twee keuzedelen kiezen. De keuzedelen kunnen verbredend of verdiepend zijn op een bepaald vakgebied. Ook kun je een keuzedeel kiezen dat gericht is op doorstroom naar een hogere opleiding. Elk keuzedeel wordt afgesloten met een examen.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Met een afgeronde (diploma) opleiding Operator C ben je toelaatbaar tot het HBO onderwijs.

Startmaand

In overleg met de school.

Lesmethode

Om de opleiding goed aan te laten sluiten op het bedrijfsleven met zijn wisselende diensten, bieden wij flexibele lestijden aan.
Je volgt 2 keer per week een les-blok van 4 uur voor vakkennis en algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen.
Op school worden praktijkopdrachten gegeven die worden uitgelegd tijdens de theorie. De praktijk voer je uit op het bedrijf.
De investering in de opleiding bedraagt gemiddeld ca. 10 tot 12 uur per week. Deze uren maak je op school, thuis en op het bedrijf.

Stage

-

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 3: ca. € 1300,-
Leerjaar 4: ca. € 1500,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 100,-
Leerjaar 2: € 0,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: de heer J.Verharen
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

De vereiste competenties voor een hoofdoperator zijn :
- samenwerken
- formuleren en rapporteren
- vakdeskundigheid toepassen
- materialen en middelen inzetten
- analyseren
- onderzoeken
- creëren en innoveren
- kwaliteit leveren
- instructies en procedures opvolgen
- omgaan met verandering en aanpassen
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Operator C

Crebo: 25303
Operator C 0

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht