Technicus engineering (Mechatronica)

Opleidingsinformatie

Je werk is gericht op automatisering en flexibilisering. Mechatronica is een veelzijdige discipline en leidt op tot een veelzijdig beroep, met als werkgebieden mechanica, elektronica en informatie- en communicatietechnologie. 

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Elektrotechniek
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 4 jaar
Afdeling: Mechatronica
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je werk is gericht op automatisering en flexibilisering. Mechatronica is een veelzijdige discipline en leidt op tot een veelzijdig beroep, met als werkgebieden mechanica, elektronica en informatie- en communicatietechnologie. 

Je gaat je straks bezighouden met het oplossen van mechatronische problemen. Daarvoor werk je het ontwerp van producten uit in hanteerbare documenten voor de productieafdeling. Je monteert en repareert mechatronische (half) producten. Daarnaast begeleid je en stuur je het werkproces en je doet de (kwaliteits)controle van de werkzaamheden. Je begeleidt medewerkers, je maakt en leest tekeningen, je stelt begrotingen op en bewaakt die.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Met deze middenkaderopleiding kun je ook nog verder leren aan het HBO.
Ook kun je kiezen voor de specialisten opleidingen:

  • Service Apparatuur en Installaties (Werktuigbouw)
  • Service Apparatuur en Installaties (Elektro)
>

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

-

Stage

Je volgt de opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL). Dat betekent dat je studietijd zich normaal gesproken op het college afspeelt en dat je daarnaast ongeveer een kwart van je opleiding ervaring gaat opdoen tijdens stages (beroepspraktijkvorming).

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Ontwikkelen en managen
Van begin tot eind. Tijdens de hele levenscyclus van een constructie of elektro-installatie ben jij de manager van het proces. Dat begint al bij het ontwerp en gaat door tot aan het onderhoud. Daarmee lever je een cruciale bijdrage aan het slagen van projecten in bijvoorbeeld de energiesector, scheepvaart, offshore of industrie. In binnen- of buitenland. Denk aan het bouwen van een compleet olieboorplatform, of een nieuwe windturbine die op een schone manier elektriciteit opwekt. Het soort projecten waarmee je te maken kunt krijgen is hier niet te beschrijven; dat zijn er teveel. Wat wel duidelijk is: jij bent een bepalende factor. Je opleiding bereidt jou voor op deze verantwoordelijke rol door je te laten groeien in kennis én als persoon.

Als jij een brede belangstelling hebt voor de techniek, graag plant en organiseert, goed kunt denken in concepten en modellen en misschien wel door wilt studeren in het HBO, dan is de opleiding Middenkader Engineering echt iets voor jou!

Als je kiest voor de opleiding Middenkader Engineering, dan kies je voor een opleiding waarmee je in het bedrijfsleven ook kunt doorgroeien naar functies als ontwerper, projectleider of leidinggevende.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 1235,-
Leerjaar 2: ca. € 290,-
Leerjaar 3: ca. € 300,-
Leerjaar 4: ca. € 0,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 80,-
Leerjaar 2: ca.€  25,-
Leerjaar 3: ca. € 25,-
Leerjaar 4: ca. € 25,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: de heer J. van Schilt
E-mail: markiezaat@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Radius College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Technicus engineering

Crebo: 25297
Technicus engineering De technicus engineering werkt met een analytische-, gebruikersgerichte houding in technische bedrijven aan een goed verlopende product life cycle.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht