Medewerker productpresentatie (Vorm & Styling)

Opleidingsinformatie

Ben je creatief en praktisch? Dan is een opleiding Vorm & Styling geknipt voor jou. Je gaat aan de slag met vormgeving, inrichting en styling van bijvoorbeeld (winkel)interieurs, decors, etalages en beursstands. Je leert werken met trendy materialen, montage & bouwtechnieken en design computerprogramma’s. Je bouwt je uiteindelijke ontwerp ook samen met je team op.

 

Algemene informatie

Studiewijzer: Studiewijzer (OER) en BPV-wijzer
Domein: Media en vormgeving
Subdomein: Ruimtelijke vormgeving
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: Sign en Vormgeving
Locatie: Bergen op Zoom

Opleidingsinformatie

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit competenties die de benodigde houding, kennis en vaardigheden geven. Competenties zijn vaardigheden. De opdrachten worden zelfstandig verwerkt. 

De opleiding is onderverdeeld in schoolopdrachten, theorie en stage.
Schoolopdrachten:

 • Praktijkopdrachten
 • Tekenen en penselen
 • Kleurleer
>

Theorie is:

 • Vaktheorie
 • Taal en rekenen
 • Computertekenen
 • Vreemde taal
>

Stage:

 • Minimaal 2 verschillende stage adressen in de opleiding

  De medewerker productpresentatie realiseert ontwerpen gericht op productpresentatie. Dit houdt in: vervaardigen of uitzoeken van decoraties, inrichten van de ruimtes en etaleren en presenteren van de producten. De medewerker productpresentatie is zich ervan bewust dat hij of zij het bedrijf vertegenwoordigt. Je bent resultaatgericht en probeert creatieve oplossingen voor problemen te bedenken.
>

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

 • Opleiding Vormgever niveau 4
 • Een opleiding niveau 3 of 4
>

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

-

Stage

-

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Je gaat aan de slag met vormgeving, inrichting en styling van bijvoorbeeld (winkel)interieurs, decors, etalages en beursstands.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgeboden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 670,-
Leerjaar 2: ca. € 45,-

Niet opleidingsgeboden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 10,-
Leerjaar 2: € ca. 10,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mevr. A.Raats
E-mail: a.raats@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker productpresentatie

Crebo: 25211
Medewerker productpresentatie De medewerker productpresentatie realiseert ontwerpen gericht op productpresentatie. Dit houdt in: vervaardigen of uitzoeken van decoraties, inrichten van de ru

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht