Contact voor mbo voorlichtingen

Aanvragen voor klassikale mbo voorlichtingen of het invullen van beroepenmarkten kunnen gemaild worden naar:

voorlichtingmc@rocwb.nl

Ook al uw andere vragen over voorlichting kunnen hiernaar gemaild worden.