Stage / BPV informatie

Beroeps Praktijk Vorming
Stage wordt binnen het MBO ook wel Beroeps Praktijk Vorming genoemd, ofwel BPV. Als student van de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) loop je gedurende je opleiding stage en volg je lessen. Soms worden lessen gecombineerd met stage, soms krijg je bijvoorbeeld in de ene periode alleen les en ga je in de volgende periode volledig stage lopen. Het aantal stages, startmomenten en duur van de stages variëren dan ook per opleiding. In totaal ga je dus meer uren naar school dan naar het bedrijf.

In de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) ga je als student gemiddeld 1 dag per week naar school en werk je als (leerling)werknemer minimaal 20 uur in een bedrijf. Hoe dit ingedeeld is kan per opleiding verschillen, maar je brengt dus meer tijd door op het bedrijf dan op school.

BPV-bureau
In alle opleidingen speelt het leren in de praktijk, binnen een erkend leerbedrijf een hele belangrijke rol. Uiteraard is een goede ondersteuning en coördinatie hierin belangrijk. Het BPV-bureau is hét aanspreekpunt voor studenten en bedrijven. Het BPV- bureau vind je in het hoofdgebouw van het Markiezaat College aan de Nobellaan 50, tweede verdieping, lokaal 211. Je bent hier altijd welkom met vragen over jouw BPV of het vinden van een erkend leer(werk)bedrijf. Telefonisch is het BPV-bureau bereikbaar via: 0164 281744 of mail naar mcbpvbureau@rocwb.nl

De BPV werkwijzer
Deze werkwijzer geeft je basisinformatie die van belang is voor de begeleiding en de beoordeling tijdens de BPV. De BPV werkwijzer is geschreven voor alle studenten van de verschillende opleidingen van het Markiezaat College. Per opleiding wordt door het docententeam specifieke informatie toegevoegd die voor jouw opleiding geldt.

Aanvraagformulier POK
Als je een bedrijf gevonden hebt waar je mag stagelopen of werken, vul je zo snel mogelijk samen met het bedrijf en eventueel je docent het Aanvraagformulier POK in.

Lever dit volledig ingevuld in bij het BPV-bureau. Je krijgt dan een praktijkovereenkomst thuis gestuurd. Na ondertekening door alle partijen lever je 1 exemplaar in op het BPV-bureau.

Praktijkovereenkomst (POK)
Volgens de wet moet je een ondertekende Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs hebben voordat je mag starten met je BPV. Om een POK te kunnen laten maken vul je eerst het Aanvraagformulier POK in.

Succes op jouw stage- of leerwerkplek!